• J. Chalupku 612/8, 974 01 Banská Bystrica
  • +421 419 10 22

Profil pawa trade, s.r.o.

Naše skúsenosti sú zárukou rýchleho riešenia vašich pohľadávok

Spoločnosť pawa trade, s.r.o. bola založená ako špecializovaný subjekt v roku 2009 za účelom vykonávania dobrovoľných dražieb v zmysle zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v prospech záložných veriteľov ako prostriedok na uplatnenie záložného práva. Dražby realizujeme po celom území Slovenskej republiky, špecializujeme sa na dražby nehnuteľností bez ohľadu na ich individuálnu hodnotu, druh, pôvod a lokalitu.

Kvalitu našej práce odzrkadľuje aj dlhodobá spolupráca s bankovými inštitúciami a inými renomovanými finančnými spoločnosťami na Slovensku. Dobrovoľné dražby sme organizovali pre širokú škálu navrhovateľov, od spoločností zaoberajúcich sa obchodovaním s pohľadávkami a nebankovými úvermi, cez realitné kancelárie, fyzické osoby, spoločenstvá vlastníkov bytov až po bytové družstvá, ako aj správcov nehnuteľností a správcov konkurzných podstát, čo taktiež prispelo k profilovaniu nášho individuálneho prístupu.

Možnosť realizovania dobrovoľných dražieb je veľmi aktuálna aj pre správcovské spoločnosti, bytové družstvá, bytové podniky, spoločenstvá vlastníkov bytov, ktoré spravujú bytové domy, v ktorých sa nachádzajú byty vo vlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov, kde pri existencii dlhu vlastníka bytu je možné formou dobrovoľnej dražby dosiahnuť veľmi rýchlo a efektívne vysporiadanie všetkých pohľadávok od neplatiacich vlastníkov bytov.

Predmetom dražby môžu byť veci, u ktorých to zákon výslovne nezakazuje, teda vec, právo, iná majetková hodnota, ktorá je prevoditeľná, súbor vecí práv alebo iných majetkových hodnôt, podnik alebo časť podniku, ak bolo navrhnuté ich vydraženie a ak spĺňajú podmienky ustanovené zákonom o dobrovoľných dražbách. Naša odmena je závislá od predaja zálohu na dražbe, v prípade úspešnej dražby, teda nemáte s výkonom dražby spojené žiadne náklady!

V prípade, ak ste záložným veriteľom a Vaša pohľadávka je splatná kontaktujte spoločnosť pawa trade, s.r.o., ktorá za Vás pripraví všetky právne náležitosti výkonu záložného práva od prípravy zmlúv až po samotné vyplatenie pohľadávky a s tým spojené zákonom stanovené náležitosti. Naša odmena je závislá od predaja zálohu na dražbe, teda nemáte s výkonom dražby spojené žiadne náklady!

Osobne Vás informujeme o celom priebehu výkonu záložného práva podrobnejšie a radi zodpovieme na všetky Vaše otázky spojené s uspokojovaním Vašej pohľadávky v čo najkratšom čase.

Počas celého priebehu dražby budete podrobne informovaní naším informačným systémom. Naša odmena je závislá od predaja zálohu na dražbe, v prípade úspešnej dražby, teda nemáte s výkonom dražby spojené žiadne náklady!

Naše skúsenosti v danej oblasti Vám, ako navrhovateľovi dražby, dávajú záruku, že Vaša pohľadávka bude v čo najkratšom možnom termíne uspokojená.

Tešíme sa na spoluprácu.

01
Rýchlosť prechodu práv k predmetu dražby
02
Maximálna transparentnosť, nikomu nie je obmedzený prístup na dražbu
03
Nespochybniteľné vlastníctvo, po troch mesiacoch je právne nenapadnuteľné
04
Nízke náklady, náklady sa hradia z výťažku dražby
05
Cena, vychádza sa zo znaleckej hodnoty určenej znaleckým posudkom, ktorý vypracoval znalec príslušného odboru.

Zaujíma vás aktuálny zoznam dražieb?

Prejdite na stránku zoznam dražieb. Ku každej vám veľmi radi poskytneme informácie. Stačí nás kontaktovať.

Kvalitu našej práce a bohaté skúsenosti oceňujú klienti už od roku 2009. Špecializujeme sa na dražby nehnuteľností bez ohľadu na ich individuálnu hodnotu, druh, pôvod a lokalitu.

Kontakty

pawa trade, s.r.o.
J. Chalupku 612/8, Banská Bystrica
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,
Vložka č.: 16622/S, Oddiel: Sro

Tel.: +421 419 10 22, +421 48 472 42 22
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.